post | sidebar | footer

3/17/2009

Car 3DCG

在3DCG的領域中汽車是個很好表現的題材,藉由日新月異的軟體強大的功能,在在展現出擬真度十足的效果,完顯力與美的表徵。

就來看看各家的作品

M-RS

mr2-blue8

mr2-red6

mr2-twotornS

mr2-whiteS

NSX06

NSX02

NSX09

RX7_01

RX7_02

 

USM

neoClassicCar_11_01

neoClassicCar_11_02

neoClassicCar_11_03

 

青色工房

cien01

gt-r

fiat